Hakkımızda

KURULUŞ TARİHİ

25.10.2016

 

KAN HASTALIKLARI FEDERASYONU

Kan Hastalıkları Federasyonu; Adana, Şanlıurfa, Denizli, ve Mersin illerinde yer alan ve kan hastalıkları konularında çalışmalar yürüten dernekler tarafından kurulmuştur.

Federasyon, başta Talasemi (Akdeniz Anemisi), Orak Hücre Anemisi olmak üzere Lösemi, Hemofili, Aplastik anemi ve diğer kan hastalıkları ile mücadele etmek, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bilgi alışverişinde bulunarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak, Bu hastalıklara yakalanmış bireylerin hayat standartlarını iyileştiren faaliyetlerde bulunmak ve bu hastalıkları önlemek için toplumu bilinçlendirmek, Türkiye’ de bu hastalıklar konusunda kurulmuş olan dernekleri Federasyon çatısı altında toplayarak; hastaların, ailelerin ve bu konuda çalışan merkezlerin sorunlarını saptamak ve çözümü yönünde çalışmalar yapmak, bu hastalıkları önlenmesi ve tedavisi konusunda standartlar getirmek ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm, standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak yurt içi ve yurt dışı toplantılarda ve organizasyonlarda birlikteliği gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

Kan hastaları için gönüllü olarak çalışmak ister misiniz ?

Gönüllü ağımıza katılmak için başvuru formumuzu doldurmanız gerekmektedir.

Gönüllü Ol